Selcuk Universitesi

Selcuk Universitesi calisanlari tarafindan olusturulan tum akademik calismalari (bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bolumleri, ders materyalleri, tezler, proje raporlari vb.) yayinlar arsivlenebilmektedir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Burgu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  I. Mesud, oğlu II. Kılıçarslan’a güçlü bir devlet bırakmıştı. II. Kılıçarslan’ın tahta geçmesiyle bu durum ortadan kalktı ve II. Kılıçarslan babasının kazanımlarını kaybetti. Sultanlığının ilk yıllarında Bizans-Dânişmendli ...
 • Aksoy, Hatice (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Komnenos Hanedanı'nın Türkiye Selçukluları ile olan ilişkileri Aleksios Komnenos ile başlar. Bu ilişkiler Komnenos Hanedanı'nın iktidardan düşürülmelerine kadar devam eder. Ancak hanedanın doğu siyaseti yani "Türkleri ...
 • Arslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bizans Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında 17 Eylül 1176 yılında yapılan Myriokephalon Savaşı Türklerin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda Anadolu bir Türk yurdu haline gelmiş, savaşın etkileri aradan ...
 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Makalede, Myriokephalon Savaşı’nın (17 Eylül 1176) yapıldığı ve dolayısıyla milli tarihimizde önemli bir yere sahip olan Konya Bağırsak Boğazı ve yakın çevresi beşeri coğrafya açısından ele alınmıştır. Yerli ve yabancı ...
 • Özcan, Altay Tayfun (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Myriokephalon muharebesi Türk tarihinin en iyi bilinen muharebelerinden birisi olmasına karşı her zaman bir sorunun hedefi olmuştur: Myriokephalon muharebesinin mevkisi neresidir? W. Ramsay’dan bu yana, Selçuklu tarihi ile ...

View more