DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Ünlü, Samet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-06-25)
  "Küreselleşen dünya" olarak addedilen olgunun etkilerini tek bir alanda değil pek çok kategoride görmekteyiz. Bu etkiler yalnızca toplumsal/bireysel davranışlarımıza ve eylemlerimize yön vermekle kalmayıp bizzat hayatımızı ...
 • Kılıç, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırma, XVIII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti tarafından batı ve doğu bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen sefer harekatlarına Konya Kazası'ndan yapılan lojistik destek konusunu içermektedir. Hazırlanan ...
 • Doğan, İsmail Can (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu tez çalışması, propaganda aracı olarak internetin önemini ortaya koymak ve internetin seçmen üzerindeki etki düzeyini araştırmaya yönelik bir çalışmadır. Çalışmamızda öncelikle propaganda ve internetle ilgili literatür ...
 • Yıldırım, Arzu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-12-01)
  Araştırmanın konusu, ''Manisa İl'inde Bulunan El İşlemleri'' olarak belirlenmiştir. 20. yüzyıla tarihlendirilen 69 adet el işlemeli ürün ile sınırlandırılmıştır. Araştırma dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, ...
 • Uysal, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-07-09)
  Osmanlı kadını hakkında yapılan çalışmaların birçoğunda özellikle Oryantalist yazarların eserlerinde Osmanlı kadını evine kapatılmış, birçok haktan mahrum olan ve sosyal hayatta pasif bireyler olarak nitelendirilmiştir. ...

View more