Selcuk Universitesi

Selcuk Universitesi calisanlari tarafindan olusturulan tum akademik calismalari (bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bolumleri, ders materyalleri, tezler, proje raporlari vb.) yayinlar arsivlenebilmektedir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Durgunay, Banu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Özel adlar, dil biliminin çalışma alanlarından ad biliminin (onomastics) inceleme alanına girer. Özel adlar konusunda kişi adlarından sonra en çok ilgi çeken çalışma alanını yer ad bilimi (toponymy) oluşturur. Türkiye'de ...
 • Şimşek, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu makale, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nin 42. sayısında yayınlanan “Meşhed Nüshası Türkçe Kur’an Tercümesinin Söz Varlığı Üzerine Notlar” adlı çalışmanın devamı olup Meşhed ve Rylands Nüshalarında ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Oğuz Türkçesinin gelişim aşamasındaki tarihî safahatını değerlendirmek açısından mensur eserlerin önemi ayrı bir değer taşımaktadır. Mensur eserler gerek ses bilgisi gerek şekil bilgisi gerekse söz dizimi ve anlam bilimi ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Gülşen-i Hayât’ın elimizde iki nüshası vardır. İkisi de Konya Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Çalışmamızda esas aldığımız nüsha 13652 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Nüshada eserin tam ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türk Dilinde çokluk ifadesi için; +An, +GUn, +t gibi kısa soluklu eklerin yanı sıra, yazılı ilk dönemlerden beri varlığını gördüğümüz ve günümüze kadar da varlığını sürdürmüş olan +lAr eki de kullanılmıştır. +lAr çokluk ...

View more