Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konu "-makçı/-mekçi eki" için listeleme

Konu "-makçı/-mekçi eki" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Arnazarov, Seyitnazar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
    Diğer Oğuz grubu Türk yazı dillerinden farklı olarak Türkmen yazı dilinde, niyet kipinin -makçı/-mekçi morfemi ile oluşan farklı bir gramer şekli kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak makalede Türkmen ve Türk yazı dillerindeki ...