Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tavuklarda mycoplasma gallisepticum ve mycoplasma synoviae'nın tanısında PZR kullanımı

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.