Selcuk University Digital Archive Systems

Astımı bulunmayan obez ve obez olmayan çocuklarda omega-3 yağ asitlerinin egzersize bağlı bronkospazm üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Okudan, Nilsel
dc.contributor.author Özdemir, Ayşe
dc.date.accessioned 2018-04-05T10:05:08Z
dc.date.available 2018-04-05T10:05:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Özdemir, A. (2015). Astımı bulunmayan obez ve obez olmayan çocuklarda omega-3 yağ asitlerinin egzersize bağlı bronkospazm üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10170
dc.description.abstract Çalışmamızın amacı balık yağı kaynaklı n-3 yağ asitlerinin (EPA ve DHA'nın) astımı bulunmayan obez ve obez olmayan çocuklarda EIB üzerindeki etkilerini değerlendirmekti. Çalışma randomize, çift kör ve plasebo kontrollüydü. Çalışma astımı veya herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 10-13 yaşlarındaki 73 sağlıklı katılımcıyla tamamlandı. Katılımcılardan 35'i obez (BMI persentil değeri 95-98) ve 38'i nonobezdi (BMI persentil değeri < 85). Çocuklar 8 gruba ayrıldı; Grup 1: Obez, EIB pozitif, balık yağı takviyesi alanlar, Grup 2: Obez, EIB pozitif, plasebo takviyesi alanlar, Grup 3: Obez, EIB negatif, balık yağı takviyesi alanlar, Grup 4: Obez, EIB negatif, plasebo takviyesi alanlar, Grup 5: Nonobez, EIB pozitif, balık yağı takviyesi alanlar, Grup 6: Nonobez, EIB pozitif, plasebo takviyesi alanlar, Grup 7: Nonobez, EIB negatif, balık yağı takviyesi alanlar, Grup 8: Nonobez, EIB negatif, plasebo takviyesi alanlar. Çocuklar çalışmaya normal diyetleri ile başlayıp çalışma süresince normal diyetle devam ettiler. Balık yağı grupları 8 hafta süreyle günlük 2.4 g EPA ve DHA içeren balık yağı kapsüllerini alırken, plasebo grupları plasebo takviyesi aldı. Çalışmanın başlangıcında ve sekiz haftanın sonunda katılımcılara egzersiz testi ve solunum fonksiyon testleri uygulandı. Katılımcıların bazal FEV1, FVC ve FEV1/FVC değerleri arasında fark bulunmadı. 8 haftalık takviyenin sonunda EIB'si bulunan ve balık yağı takviyesi alan hem obez hem de obez olmayan gruplarda FEV1'deki yüzde düşüş önemli ölçüde azaldı. En yüksek düzeydeki azalma EIB'li, obez, balık yağı takviyesi alan grupta gözlendi (% 15,6±6,2). Aynı grupta sistolik kan basıncı ve istirahat kalp hızı (TÖ: 112,5±7,9 mmHg, TS: 103,5±7,8; TÖ: 98,0±8,3, TS: 89,5±6,6) değerlerinde düşüş gözlenirken, başlangıç ve bitiş yüklerinde artış oldu (TÖ: 49,0±9,9 W, TS: 59,0±12,2 W; TÖ: 77,5±12,7 W, TS: 87,5±13,8 W). Çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre, balık yağı kaynaklı n-3 yağ asitleri obez ve obez olmayan çocuklarda solunum fonksiyonları geliştirmekte ve egzersize bağlı olarak gelişen bronkospazmı iyileştirebilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to assess and compare the impacts of the fish oil-derived n-3 fatty acids (EPA and DHA group) on severity of exercise-induced bronchospasm (EIB) in obese and non-obese non-asthmatic children. This study was randomized, double-blind (cross-sectional) and placebo-controlled. Of the participants, 35 were obese (BMI percentile values of 95-98) while 38 were non-obese (BMI percentile value <85). Descriptive study was conducted with 73 subjects aged 10 to 13 years of both genders participants without asthma or any chronic disease and these subjects were divided into eight groups as follows: Group 1: Obese, EIB positive, taking fish oil supplements, Group 2: Obese, EIB positive, taking placebo supplements, Group 3: Obese, EIB negative, taking fish oil supplements, Group 4: Obese, EIB negative, taking placebo supplements, Group 5: non-obese, EIB positive, taking fish oil supplementation, Group 6: non-obese, EIB positive, taking placebo supplementation, Group 7: non-obese, EIB negative, taking fish oil supplements, Group 8: non-obese, EIB negative, taking placebo supplements. The participants continued to their normal diet during the whole study period. While some of the children took 2.4 g of EPA and DHA containing fish oil capsules daily for 8 weeks, the others took placebo supplements. At the beginning of the study and eight weeks later, exercise testing and pulmonary function tests were applied to all the participants. No significant difference was found in the baseline frequency of FEV1, FVC and FEV1 / FVC. At the end of 8 weeks of supplementation with fish oil supplements, the percentage fall in FEV1 value significantly reduced in group one and five. The highest significant decrease was observed in the group 1 (15.6 % ± 6.3). Systolic blood pressure and resting heart rate in the same group (Before supplementation: 112.5 ± 7.9 mmHg, After supplementation: 103.5 ± 7.8; Before supplementation: 98.0 ± 8.3, After supplementation: 89.5 ± 6.6) was observed to decline in value, while an increase occurred in the start and end load (Before supplementation: 49.0 ± 9.9 W TS: 59.0 ± 12.2 W; After supplementation: 77.5 ± 12.7 W TS: 87.5 ± 13.8 W). According to the obtained data from this study, fish oil-derived n-3 fatty acids can improve pulmonary function of obese and nonobese children and has therapeutic effect on exercise induced bronchospasm tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Astım tr_TR
dc.subject Asthma tr_TR
dc.subject Bronşiyal spazm tr_TR
dc.subject Bronchial spasm tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Obezite tr_TR
dc.subject Obesity tr_TR
dc.subject Yağ asitleri tr_TR
dc.subject Omega 3 tr_TR
dc.subject Fatty acids tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.title Astımı bulunmayan obez ve obez olmayan çocuklarda omega-3 yağ asitlerinin egzersize bağlı bronkospazm üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative The effects of omega-3 fatty acids on exercise induced bronchospasm in nonasthmatic obese and non-obese children tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account