Selcuk University Digital Archive Systems

Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamber'in adları ve bazı özellikleri ile ilgili hikayeler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Temizel, Ali
dc.contributor.author Nacar, Hasan
dc.date.accessioned 2018-04-09T13:48:12Z
dc.date.available 2018-04-09T13:48:12Z
dc.date.issued 2017-06-06
dc.identifier.citation Nacar, H. (2017). Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamber'in adları ve bazı özellikleri ile ilgili hikayeler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10216
dc.description.abstract "Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamber'in Adları Ve Bazı Özellikleri İle İlgili Hikayeler" başlığını taşıyan bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümüde Mesnevi'nin de müellifi olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kısaca hayatı, eserleri, şeyhleri ve halifeleri hakkında genel bilgiler sunulmuş olup; fazlaca detaylı konulara girilmemiştir. Birinci Bölümde Mesnevi'de adı geçen Peygamberler hakkında ana hatlarıyla bilgiler verilmiştir. Bu bölümde genel olarak Peygamberlerin Mesnevi'de anlatımlarına dair örneklere ve bazı mucizelerine yer verilmiştir.Son Peygamber'in beşeri ve manevi yönü de bu bölümde ele alınmıştır. İkinci Bölümde Son Peygamber'in adlarına, sıfatlarına ve kendisine yapılan hitaplara yer verilmiştir. Üçüncü Bölümde ise Son Peygamber'in ailesi, yakın çevresi, etrafındaki farklı toplum kesimleri ile ilişkileri, hayatındaki olağanüstü haller ve mucizeleri Mevlana'nın bakış açısı ile tespit ve takdim edilmeye çalışılmıştır. Yaşadığı asrın sorunlarını ve sıkıntılarını gündemine alan Mevlana; teşhis ve tedavisinin merkezine öncelikle Kur'an ayetlerini ve Hz. Peygamber'in hadislerini koyarak Müslümanları bu iki kaynağa, yani Allah'ın Son İlahi Mesajı olan Kuran-ı Kerim'e ve Son Peygamber'in mesajlarına doğru yönlendirmeye gayret eder. Mevlana'nın Mesnevi'de genel olarak Peygamberlere ayırdığı bölümler ve özelde ise Son Peygamberle ilgili yaptığı anlatımlar onun bu yöndeki hassasiyetini bütün içtenliğiyle ortaya koyduğunu göstermektedir. Büyük oranda "Mesnevi'de Son Peygamber'in Anlatımı" nın yapıldığı bu çalışmada Mevlana'nın özellikle Peygamberimiz konusundaki duruşuna ve duyarlılığına dair, çeşitli örnekler ve olaylar üzerinden tespitler yapılmaya gayret edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This research, titled "The Stories about the Names and Some Characteristics of the Last Prophet in Mevlana's Mesnevi", consists of four chapters. Introduction The general information about Mevlana Celaleddin-i Rumi, which is the author of Mesnevi, is briefly given on the lives, works, sheikhs and calligraphies; Have not been entered into much detail. In the first chapter, information about the prophets mentioned in Mesnevi is given. In this section, examples of Prophets' narrations in Mesnevi and some of their miracles are given in general. The human and spiritual aspects of the Last Prophet are also discussed in this section. In the second chapter The names of the Last Prophet, his adjectives and his addresses were included. In the third chapter, the family of the Last Prophet, the immediate surroundings, the relations with the different social segments around him, the extraordinary situations and miracles in his life have been tried to be determined and presented with Mevlana's point of view. Mevlana, who took the troubles and troubles of his century, The center of the diagnosis and treatment of the Qur'an verses and Hz. By putting the hadiths of the Prophet, he strives to direct Muslims towards these two sources, the Quran, the Last Divine Message of God, and the messages of the Last Prophet. Mevlana in Mesnevi generally divided the Prophets in the sections and in particular the Last Prophet expressions he made about the Prophet reveal that he expresses all his sincerity in his sensitivity towards this direction. In this work, which was performed in a great way in "The Expression of the Last Prophet in Mesnevi", Mevlana tried to make determinations on various aspects and events, especially about the position and sensitivity of our Prophet. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mevlana Celaleddin-i Rumi tr_TR
dc.subject Mesnevi tr_TR
dc.subject Mathnawi tr_TR
dc.subject Hz. Muhammed tr_TR
dc.title Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamber'in adları ve bazı özellikleri ile ilgili hikayeler tr_TR
dc.title.alternative The stories about the names and some characteristics of the last prophet in Mevlana's Mesnevi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account