Show simple item record

dc.contributor.advisor Temizel, Ali
dc.contributor.author Zadeh, Solmaz Amini
dc.date.accessioned 2018-04-09T13:50:19Z
dc.date.available 2018-04-09T13:50:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zadeh, S. A. (2017). Mevlâna'nın Mesnevî'sinde renkler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10222
dc.description.abstract Mevlana Celaleddin Rumi, büyük Ortadoğu şairi, yaklaşık yedi yüzyıl önce Mesnevi adlı ünlü şiir, kitabında, önemli İslami tasavvufi dersler vermektedir. Mesnevi'nin üzerinde çalışılmış binlerce eski ve yeni eser bulunabilmekte ancak Mesnevi'de renkler hakkında pek çok çahşma yapılmamaktadır. Bu çalışma Mesnevi'de renkler üzerindedir ve amaç, Mevlana'nın düşüncesinde renklerin gerçek ve gizli anlamlarını anlayabilmektir. Bu amaçta, önce Mesnevi'de renkler kelimeleri içeren bütün mısralar çıkartılıp sonra bilimde, tarihte, ülkelerde, farklı kültürlerde, İslam'da, tasavvufta ve özellikle Mevlevi tarikatında renkler anlamları ve sembolizmi yardımı ile her renk incelenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Mevlana Jelaluddin Rumi, great poet of ancient middle east, in his famus poem book of Mathnawi, teaches important lessons about islamic mysticism around seven centuries ago. There are lots of old and recent Works regarding the real meaning of his words but the colors in Mathnawi are not being researched vastly. This research is about colors in Mathnawi and the goal of this project is to realize the true and hidden meaning of colors in teachings of Maulana. In order to do so, first all of the verses containing colors in Mathnawi have been determined and then each color has been analysed separately together with the meaning and symbolism of colors throughout science, history, islamic and other cultures and religions, sufism and specially Mevlevy branch of mysticism. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mesnevi tr_TR
dc.subject Mathnawi tr_TR
dc.subject Mevlana Celaleddin-i Rumi tr_TR
dc.subject Renkler tr_TR
dc.subject Colors tr_TR
dc.title Mevlâna'nın Mesnevî'sinde renkler tr_TR
dc.title.alternative Colors in the Mathnawi of Mevlana tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account