Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Başlık için SBE, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Koleksiyonu listeleme

Başlık için SBE, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Koleksiyonu listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Ünlü, Sinem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-11-18)
  Güvenlik temel olarak bir süreci ifade etmektedir. Dönemde var olan tehditlere göre yeni yeni şekiller alan, anlamı genişleyip daralan bir kavramdır. 11 Eylül saldırıları bu bağlamda ortaya çıkardığı “asimetrik tehdit” ...
 • Ozturk, Shahabuddin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-08-12)
  Eski adı "Aryena" şimdiki adı "Afganistan" olan bölge bulunduğu stratejik ve jeopolitik konumu gereği süper güçlerin ilgi ve etki alanı içinde olmuştur. Afganistan Güney Asya'nın giriş kapısıdır. Şair Muhammed İkbal'in ...
 • Ateş, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Hür subaylar darbesi sonrasında, Mısır dış politikası Arap milliyetçiliği politikaları üzerine yoğunlaşarak, Emperyalizme karşı Arap dünyası üzerinde bir etki alanı oluşturmaya çalıştı. Özellikle Nasır döneminde, Mısır'ın ...
 • Kışlalıoğlu, Canan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu tezin amacı 2000'den günümüze Latin Amerika ve ABD arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir. Tezin araştırma aşamasında Latin Amerika ve ABD arasındaki ilişki geçmişten günümüze incelenmiş ve 2000'den itibaren her ...
 • Aldur, Mahmut Sami (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Ortadoğu, gerek stratejik konumu gerekse yeraltı kaynakları bakımından tüm dünyanın dikkatinin yöneldiği bir bölgedir. Bu coğrafyada sürekli yaşanan gerilimler Ortadoğu'nun devamlı dünya gündeminde kalan bir bölge olmasını ...
 • Bilir, Fırat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-03-10)
  Bu tez, Avrupa Birliği (AB)'nin etnik sorunların çözümündeki etkisini incelemektedir. AB'nin entegrasyon çabaları, etnisite ve ulus-devlet arasındaki çelişkiden kaynaklanan sorunlarla karşılaştırılmaktadır. AB, sahip olduğu ...
 • Korkmaz, Fatma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bir süreç olarak ele alınan güvenlik, algılarda şekillenen bir olgu olarak, içinde bulunulan konjektürde yer alan tehditlere göre şekillenen bir kavramdır. Bu çerçevede Türk Siyasi Hayatı'nda yer alan siyasi liderlerle ...
 • Yıkılmaz, Ayça (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  İdeolojilerin, insanlar, örgütler ve hükümetlerin üzerinde etkili olması, 21. yy'a özel bir durum değildir. İdeoloji bir inanış biçimi olmakla birlikte bazen de bir yaşayış tarzıdır. Küreselliği artık durdurulamayacak ...
 • Safa, Abdul Karim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-29)
  Bu çalışmada, ABD-Afganistan ilişkileri, Ortadoğu'da ABD'nin etkisi, terörizme karşı mücadelesi, saldırıların sorumlusu doğrudan Afganistan olmamasına rağmen ABD ve müttefiklerinin Afganistan'a yaptığı operasyon ve operasyonun ...
 • Demirbaş, İlyas Ferhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  İçinde bulunduğumuz yüzyılda, eğitim ve onun yükselen değerleriyle yeni bir inşa dönemi başlamıştır. Avrupa Birliği, bu sürece kayıtsız kalamamış; Birlik olmanın getirdiği öncelikler olan sanayi, ticari, politik, güvenlik ...
 • Bağcı, Şehnaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu tezde Avrupa Birliginin genisleme sürecinde azınlıklar konusunda üstlendigi misyon tartısılmıstır. Bu çerçevede örnek ülkeler olarak Bulgaristan ve Romanya ele alınmıstır. Her iki ülkenin de azınlıklarının durumları ...
 • Yıldırım, Gökmen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Avrupa Ekonomik Toplulugu'nu kuran Roma Anlasması'nın 38-47. maddeleri tarıma iliskin maddeleri kapsamaktadır. Roma Anlasması, sanayi ürünlerinde oldugu gibi, tarım ürünleri alanında da serbest dolasımı öngörmektedir. ...
 • Şahin, Uğur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  İnsanoğlunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan güvenlik tarih boyunca tüm devletlerin üzerinde hassasiyetle durduğu başlıca konulardan biri olmuştur. Globalleşen dünyada insan hakları her zaman ön sıralarda yerini almıştır. ...
 • Mermerkaya, Müge (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  31 Temmuz 1959'da AET'ye başvuran Türkiye'nin birliğe üyelik sürecinde karsısına çıkarılan en büyük sorunlardan biri Kıbrıs meselesi olmuştur. Türkiye - AB ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorununun Türkiye- AB ilişkilerini ...
 • Ekici, Kübra Deren (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-07)
  “Terör” korku salmak, yıldırmak anlamına gelirken “terörizm” siyasi amaçları gerçekleştirmek için terörü kullanan bir strateji biçimi olarak tanımlanabilir. Terörün ortak tanımı yapılmasına rağmen terörizm konusunda ortak ...
 • Bıyıklı, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma, sınırlı bir ekonomik işbirliği örgütü olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği'nin kendisine atfedilen ?Ekonomik Dev, Siyasi Cüce? kimliğini değiştirmek için ortaya koyduğu politikaları içermektedir. Ayrıca, Soğuk ...
 • Aydın, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Ortadoğu bölgesi gerek stratejik konumu, gerekse sahip olduğu petrol kaynakları bakımından dünyanın en zengin bölgesi olması nedeniyle ayrı bir öneme haizdir. Ortadoğu ikili ilişkiler, ticari ilişkiler ve çatışmaların ...
 • Tosun, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma, ?Avrupa'da din özgürlüğü ve laiklik konusunda bir standart uygulama var mı yok mu?? sorusuna cevap aramaktadır. Bu çalışma ayrıca Avrupa'da bir insan hakkı olarak din özgürlüğünün ve laikliğin ortaya çıkışı, ...
 • Büyükçiçek, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatı(European Coal and Steel Community-ECSC)'ndan Reform Antlaşması'na Entegrasyonun Yönü adlı bu tezde Birliğin kuruluşundan günümüze kadar değin birliğin katetmiş olduğu yol ve yaşanan değişim ...
 • Akay, Yusuf Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma, Avrupa'da ortaya çıkan, felsefi, kültürel, siyasi ve toplumsal biçimlere yeni bir bakış açısı getiren Aydınlanma yaklaşımının Uluslararası İlişkiler disiplini üzerine etkisini incelemektedir. Aydınlanma her ...