Selcuk University Digital Archive Systems

Yöre halkının iletişim becerileri düzeyi: Pamukkale destinasyonunda bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Ceylan, Seher
dc.date.accessioned 2018-04-25T11:20:53Z
dc.date.available 2018-04-25T11:20:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Ceylan, S. (2017). Yöre halkının iletişim becerileri düzeyi: Pamukkale destinasyonunda bir uygulama. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, (2), 1-13. Retrieved from http://sutsad.selcuk.edu.tr/index.php/sutsad/article/view/164 tr_TR
dc.identifier.issn 2548-0588
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10452
dc.description.abstract Emek yoğun bir endüstri olan turizm sektöründe, yöre halkı ve turistler karşılıklı iletişim içindedir. Sektörde çalışan yöre halkının turistlerle olan sağlıklı iletişimi, turistlerin memnuniyeti ve destinasyonun turistler tarafından daha fazla tercih edilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Pamukkale destinasyonunda turizm sektöründe çalışan yöre halkının genel iletişim becerileri düzeyini tespit etmektir. Çalışma kapsamında Pamukkale destinasyonunda turizm sektöründe çalışan yöre halkına yönelik anket çalışması yapılmış, önermeler, Likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Çalışmada yöre halkına yönelik yapılan 437 anket değerlendirmeye alınmış ve anketlerin sonuçlarından elde edilen veriler SPSS 13 programı ile analiz edilmiştir. Anketle elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle, yöre halkının iletişim becerileri düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda yöre halkının genel iletişim becerileri düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yöre halkının genel iletişim becerileri düzeyinin yükseltilmesine dolayısıyla yöre halkı ile turistler arasındaki iletişimin etkinliğinin arttırılmasına ve Pamukkale’nin daha çok tercih edilen bir destinasyon olmasına yönelik öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Tourism is a labour intense industry; local people and tourist are in direct communication. In terms of tourist satisfaction and revisit intention, healthy communication of local staff with tourists is very important. The aim of this study is to determine the communication ability level of local people working in tourism sector in Pamukkale destination. A Likert scale survey was done to Pamukkale residents working in tourism sector. 437 surveys were evaluated and data analysed in SPSS 13 statistics programme. Evaluating data, communication ability levels of local people tried to be put forth. As a result of the study, general communication ability level of local people found average. Apart from that suggestions related with increasing communication ability level of residents that will result with healthy communication with tourists and Pamukkale to be more preferred destination were proposed. tr_TR
dc.description.sponsorship URL: http://sutsad.selcuk.edu.tr/index.php/sutsad/article/view/164 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject İletişim becerileri düzeyi tr_TR
dc.subject Yöre halkı tr_TR
dc.subject Pamukkale tr_TR
dc.subject Communication tr_TR
dc.subject Communication ability level tr_TR
dc.subject Local people tr_TR
dc.title Yöre halkının iletişim becerileri düzeyi: Pamukkale destinasyonunda bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative Local people's communication skills level: an application in Pamukkale destinations tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account