Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Edgeworth series approximation for gamma type chance constraints

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.