Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Existence of solutions of BVPs for nonlinear difference equations: non-resonance case

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.