Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Generalized Leibniz rule for an extended fractional derivative operator with applications to special functions

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.