Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

A trivariate F distribution of Markov dependent F distributed random variables

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.