Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Solution of the diophantine equation 4x + py = z2n

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.