Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Selecting the suitable Copula function when only values of distribution functions are avaliable

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.