Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

On the extremes of surplus process in compound binomial model

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.