Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı ortamlara maruz kalan bazı ahşap esaslı levhaların mühendislik özelliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldız, Kürşat
dc.contributor.author Özgan, Ercan
dc.date.accessioned 2018-05-23T10:11:21Z
dc.date.available 2018-05-23T10:11:21Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Yıldız, K., Özgan, E. (2009). Farklı ortamlara maruz kalan bazı ahşap esaslı levhaların mühendislik özelliklerinin incelenmesi. Selçuk-Teknik Dergisi, 8, (1), 8-29. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10787
dc.description URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/73 tr_TR
dc.description.abstract Günümüzde ahşap esaslı levhalar; kontrplak, mdf, sunta, ahşap dik yongalı levhalar, ahşap yatık yongalı levhalar, playwood vb. olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, farklı ortamlara maruz kalan ahşap esaslı levhalardan bazılarının mühendislik özeliliklerindeki değişimler incelenmiştir. Bu amaçla, yaygın kullanımları nedeniyle Yonga Levha (Sunta), Lif Levha ( MDF) ve Kontrplak levhalar farklı ortamlara maruz bırakılarak mühendislik özellikleri belirlenmiştir. Bu levhalardan TS EN 317’ye uygun olarak kenar uzunluğu 50±1 mm olan kare kesitli numuneler hazırlanmıştır. Bu numuneler; şartlandırma, suya daldırma, dondurma, etüvde kurutma işlemlerine tabi tutulmuş ve her işlem sonunda boy, kalınlık, ağırlık, kalınlık doğrultusunda şişme oranları ile su emme oranları ölçülmüştür. Her malzeme için elde edilen deneysel sonuçlar o malzemenin referans değerleri ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Buna göre, kontrplak için ortalama su emme ve kalınlık doğrultusunda şişme oranlarının sırasıyla %36.31 ve %5.26 olduğu, mdf için %20.38 ve %0.91 olduğu ve sunta için ise bu oranların %80.04 ve %7.24 olduğu belirlenmiştir. Deneylerle elde edilen sonuçların malzeme grubuna göre istatistiksel olarak birbirinden farklı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da varyans analizi ve gruplar arası çoklu karşılaştırma testleri yapılmış ve analiz sonuçları referans değerlerle karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract At the present time wooden based boards are classified as: plywood, fiberboards, medium density fiberboards (MDF), high density fiberboards (HDF), vertically-chipped boards, horizontally-chipped boards, etc. In this study, changing of the engineering properties of wooden boards exposed to different conditions was investigated. For this aim, due to their high common use fiberboard, MDF and plywood were selected and their engineering properties were determined for different conditions. From these wooden boards in accordance with TS EN 317 square samples of side length 50±1 mm were prepared. These samples are subjected to climatization, immersion in water, refrigeration, and drying in the oven and after each process length, thickness, weight, increase in thickness and water absorption are measured. The results are compared with the reference values for each material and conclusions are made. Accordingly, average water absorption and thickness increase ratios are determined as 36.31% and 5.26% for plywood, 20.38% and 0.91% for MDF, and 80.04% and 7.24% for fiberboard, respectively. In order to determine whether the test results vary statistically for each material group, variance analysis, and multiple regression tests have been performed and analysis results are compared with the reference values. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Ahşap levha tr_TR
dc.subject Kurutma tr_TR
dc.subject Dondurma tr_TR
dc.subject Wooden boards tr_TR
dc.subject Drying tr_TR
dc.subject Refrigeration tr_TR
dc.title Farklı ortamlara maruz kalan bazı ahşap esaslı levhaların mühendislik özelliklerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the engineering properties of wooden boards subjected to different conditions tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.startpage 8
dc.identifier.endpage 29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account