Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Doğal taş plakaların ısıl iletkenlik bakımdan termografik görüntülerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.