Selcuk University Digital Archive Systems

Doğal taş plakaların ısıl iletkenlik bakımdan termografik görüntülerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Durmuş, Gökhan
dc.contributor.author Görhan, Gökhan
dc.date.accessioned 2018-05-23T10:32:48Z
dc.date.available 2018-05-23T10:32:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Durmuş, G., Görhan, G. (2009). Doğal taş plakaların ısıl iletkenlik bakımdan termografik görüntülerinin incelenmesi. Selçuk-Teknik Dergisi, 8, (1), 48-57. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10789
dc.description URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/84 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, Afyonkarahisar bölgesinden temin edilen ve yapılarda çeşitli alanlarda kullanılan bej, traverten ve andezit doğal taşının termal kamera ile ısı etkisi incelenmiştir. Kullanılan bu doğal taşların arka yüzeylerinden üç farklı zamanda (45 sn, 145 sn ve 255 sn) verilen ısının ön yüzeyde meydana gelen ısı değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar faktör analiz yöntemiyle değerlendirilerek ısı iletkenlik değerleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonuçta literatürdeki ısı iletkenlik değerleriyle doğal taşların termografik görüntüleri kıyaslandığında, doğal taşların ısı iletkenlik katsayılarının birbirine yakın olduğu bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study thermal effect of beige travertine and andesite rocks which were obtained from Afyonkarahisar region, was investigated with thermal camera heat changes of three different time intervals (45 , 145 and 225 sec) due to heat source applied at the back of the rock were investigated at the front of the rock relations between thermal conductivity values were investigated by performing two effect factor analysis. As a result it was determined that thermal conductivity values are equal to each other by considering thermographical views of rocks. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Termal kamera tr_TR
dc.subject Termografi tr_TR
dc.subject Isı iletkenlik tr_TR
dc.subject Doğal taş tr_TR
dc.subject Thermal camera tr_TR
dc.subject Thermograph tr_TR
dc.subject Thermal conductivity tr_TR
dc.subject Natural stone tr_TR
dc.title Doğal taş plakaların ısıl iletkenlik bakımdan termografik görüntülerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of termoghraphic views of rocks plates on thermal conductivity tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.startpage 48
dc.identifier.endpage 57


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account