Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İnşaat projelerinde maliyet, süre ve riskin birlikte ele alındığı simülasyona dayalı bir risk yönetim modeli

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.