Selcuk University Digital Archive Systems

İnşaat projelerinde maliyet, süre ve riskin birlikte ele alındığı simülasyona dayalı bir risk yönetim modeli

Show simple item record

dc.contributor.author Türker, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-05-29T08:38:55Z
dc.date.available 2018-05-29T08:38:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Türker, M. (2015). İnşaat projelerinde maliyet, süre ve riskin birlikte ele alındığı simülasyona dayalı bir risk yönetim modeli. Selçuk-Teknik Dergisi, 14, (3), 21-42. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10884
dc.description URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/203 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada inşaat projelerinde ana kaynak ve verimlilik unsurlarından olan süre, maliyet ve kalitenin, risk yönetimi ile optimizasyonu için bir model oluşturulmuş ve bu model Monte Carlo benzetimi ile bir üstyapı projesinin kaba inşaatına uygulanmıştır. Modele göre imalatlar üzerinden bir takım riskler oluşturulmuş, bu risklerin süre, maliyet ve kalite etkileri projeye ayrı ayrı yansıtılmıştır ve belirlenen proje risklerine karşı tepki planları uygulanmıştır. Modelin kurulumu, analizi ve risk kayıtları bir ticari yazılım ile sağlanmıştır. Model için; risklerin hiç hesaba katılmadığı, risklerin önlendiği, risklerin önlenmediği üç farklı durum belirlenmiş ve analiz edilerek birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Riskler dâhil edilmeden hesaplanan proje maliyeti 1659645,54 TL, yapılan benzetim sonucu %80 güven aralığında risklerin dâhil edilmesi ile 1859565,76 TL olmuş, risklere karşı 102000,00 TL maliyetinde bir ön yatırım yapılarak tepki uygulandığında bu rakam 1769360,70 TL olmuştur. Riskler dâhil edilmeden hesaplanan proje süresi 171 gün iken, risklerin dâhil edilmesi ile 230 gün olmuş, risklere karşı tepki uygulanması ile 205 güne düşmüştür. Sonuç olarak risklerin hesaba katıldığı ve önlem alınmadığı durumda planlanan değerlere kıyasla, proje maliyeti %12, proje tamamlanma süresi %34 artmıştır. Risklerin yönetilmesi ile tepki planlarının projeye uygulanması halinde ise risklerin maliyete olan etkisinin %45, süreye olan etkisi ise %42 azaldığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a model is generated for optimizing schedule, cost and quality factors with risk management for the construction projects and this model has been applied for a shell and core part of a building construction project by using Monte Carlo simulation. According to the model, some risk impacts such as cost, schedule, performance are separately integrated to the project and response plans applied against these risks. A commercial software used for setting up the model. Three cases are designated for the model; no risk included to the plan, risks are included to the plan and accepted, risks are included to the plan and mitigated. In result, project cost of first case is 1659645,54 TL, second case is 1859565,76 TL and the third case is 1769360,70 TL with 80% confidence interval. Total risk mitigation cost is 102000,00 TL and included to the cost of third case. Project completion time of first case is 171 days, second case is 230 days, and third case is 205 days. In conclusion, risks are increased total project cost by 12% and completion time by 34%. Risk response plans decreased the risk impact for cost by 45% and the completion time by 42%. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Risk yönetimi tr_TR
dc.subject Üstyapı projesi tr_TR
dc.subject Monte Carlo benzetimi tr_TR
dc.subject Verimlilik tr_TR
dc.subject Risk management tr_TR
dc.subject Building projects tr_TR
dc.subject Monte Carlo simulation tr_TR
dc.subject Efficiency tr_TR
dc.title İnşaat projelerinde maliyet, süre ve riskin birlikte ele alındığı simülasyona dayalı bir risk yönetim modeli tr_TR
dc.title.alternative A simulation based risk management model which cost, schedule and risk are considered as together in construction projects tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 14
dc.identifier.startpage 21
dc.identifier.endpage 42


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account