Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Öngerilmeli I kesitli sargılı betonarme kirişlerin kesme kapasitelerinin tahminine yönelik bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.