Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kır Menekşesi’nin (Viola odorata) kozmetik ve ilaç amaçlı kullanımının biyokimyasal olarak incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.