Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

The effect of embedding length and concrete cover thickness on bond strength in basalt aggregate concrete

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.