Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Ayîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) efendi nüshasının konservatuar nüshası ile karşılaştırılarak incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.