Selcuk University Digital Archive Systems

Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Ayîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) efendi nüshasının konservatuar nüshası ile karşılaştırılarak incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karakaya, Oğuz
dc.contributor.author Musaoğlu, Yaşar
dc.date.accessioned 2018-06-07T07:28:13Z
dc.date.available 2018-06-07T07:28:13Z
dc.date.issued 2018-02-28
dc.identifier.citation Musaoğlu, Y. (2018). Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Ayîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) efendi nüshasının konservatuar nüshası ile karşılaştırılarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10976
dc.description.abstract "Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Âyîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) Efendi Nüshasının Konservatuar Nüshası ile Karşılaştırılarak İncelenmesi" adlı yüksek lisans tez çalışmasında nüshaların yazarları hakkında bilgiler verilmiş, notalar AEU Sistemine çevrilerek yeniden yazılmıştır. Dede Emîn Efendi nüshası Hamparsum notası ile ve eski harfli, Konservatuvar nüshası ise Batı notasıyla ancak Konservatuvar İlmî Hey'eti tarafından belirlenen değiştirici işâretlerle, yeni harfli olarak yazılmıştır. Nüshaların yeniden yazılan notaları hazırlanan özel bir şablona yerleştirilerek karşılaştırılmıştır. Nüshalara ait tıpkıbasımlar da çalışma ekinde yer almaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In the master thesis study of " Comparison of Dervis Mustafa Dede's Bayâtî Âyîn-i Şerîfi with Dede Emîn (Yazıcı) Efendi's manuscript and Conservatory's Copy", information was given about the authors of the manuscripts and notes were rewritten to AEU System. Dede Emîn Efendi's manuscript is written with the Hamparsum note and the old letter and the Conservatory's copy is written with the Western notation in the new letter with the changing signs determined by the Conservatory Scientific Committee. Reproduced notes of the copies were compared by placing in a special template. Original productions belonging to the copies are also included in the study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dini müzik tr_TR
dc.subject Religious music tr_TR
dc.subject Etnik müzik tr_TR
dc.subject Ethnic music tr_TR
dc.subject Klasik müzik tr_TR
dc.subject Classical music tr_TR
dc.subject Derviş Mustafa Dede tr_TR
dc.title Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Ayîn-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) efendi nüshasının konservatuar nüshası ile karşılaştırılarak incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination by comparing of the conservatory version with Dede Emîn (Yazıcı) efendi versions of the Bayâtî Ayîn-i Şerîf composed by Dervîş Mustafâ Dede tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account