Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.