Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yenilebilir bir tür olan Lycoperdon utriformis Bull.’in yağ asit kompozisyonlarının gaz kromatoğrafisi (GC)’de tayin edilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.