Browsing 2000, Cilt 1, Sayı 3 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ünlüer, Ayhan Oğuz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Türkiye'de radyo televizyon yayıncılığıyla ilgili çeşitli sorunlar vardır. Fakat belki de en önemli sorun, yayıncılık kurallarını düzenleyen 3984 sayılı yasanın kendisidir. Yasanın, çeşitli kurallarıyla, pek çok sorunun ...
 • Esen, Halim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bir film izleyip bunu başkalarına anlatmak isteyen biri için film öyküsünün taşıdığı öncelik herkesin kolayca kabul edebileceği bir geçektir. Bir öykünün ya da bir anlatı filminin var olabilmesi için zorunlu olan unsurların ...
 • Akbulut, Berrin Bozdoğan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Basın suçları, dar anlamda basın suçları, basın yoluyla da işlenebilen suçlar ve basın düzenine karşı suçlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Basın düzenine karşı suçlar dışındaki diğer suçların oluşması için, basılmış eser ...
 • Işık, Gülcan; Özer, Ömer (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada, Türkiye'de 13 Ağustos 1999'da yapılan toplu iş bırakma eylemlerinin Türk basınında nasıl sunulduğu ortaya konulmaktadır. Bu anlamda Cumhuriyet, Milliyet, Sabah ve Türkiye gazetelerinde yer alan konuyla ilgili ...
 • Işık, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Umberto Eco "Gülün Adı" adlı gizemli romanında 14. Yüzyıl iki Katolik rahibi arasındaki bir tartışmayı anlatmaktadır. Tartışmanın özünde, kitapların gücünün şeytanın etkilerini yayma yeteneği olup olmadığı ve sonuçta ...
 • Otay, Filiz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Çeşitli yazarlar, kurum imajı oluşumu ve kurum imajı yönetimine kavramsal tanımlar geliştirdiler. Bu modeller kurum kimliği ve kurum imajının son otuz yıldır kavramsallaştırma yöntemini yansıtır. Bu çalışma kurum kimliğiyle ...
 • Doğan, M. Said (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu makale, Türkiye'de toplumsal muhafazakarlıkla örtüşen siyasi muhafazakarlığı kültürel, ekonomik yönleriyle incelerken, medyatik olarak muhafazakarlığın tahrifini araştırmayı amaçlamıştır. Menderes ve Özal dönemlerinde ...
 • Güz, Nurettin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Osmanlı Devleti'nde basın organları Avrupa'dan yaklaşık iki asırlık bir gecikmeyle kurulmuştur. İlk gazeteleri Fransız Elçiliği çıkarmış, bunu yabancı dillerde çıkan diğer gazeteler takip etmiştir. Türkçe ilk gazeteler ...
 • Güz, Hanife (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Toplumsal yapının bir parçası olan örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için zorunluluk haline gelen halkla ilişkilerde başarı, amaçlarını tespit etme konusunu gündeme getirmiştir. İyi belirlenmiş sağlıklı ve ...
 • Hülür, Himmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  In the attempts to understand human action and thought there are two contradictory perspectives: one is the human centered explanation and interpretation, the other is the techno-scientific con-ception. Human centered ...
 • Can, Aytekin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada görsel ve işitsel etkinliği nedeniyle çok sayıda kişiye ulaşan en güçlü kitle iletişim aracı olan televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur. Televizyonda şiddet konusu ele alınmıştır. ...
 • Hülür, Himmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada toplumsal bilimleri yerelleştirme çabalarının ortaya koydukları bilgi ve toplum imgesi eleştirel bir açıdan anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bilginin meşruluk ölçütlerini toplumsal-kültürel alanda görerek evrensel ...
 • Dağtaş, Erdal (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Devlet-sivil toplum-demokrasi üçgeninin ağırlık merkezinde yer alan basının Batı'lı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yurttaşlık haklarının gelişmesinde doğrudan katkısı olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yurttaşlık ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account