Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tavşanlarda paklitaksel'in spermatolojik parametreler, testis histolojisi ile fertilite üzerine etkileri ve resveratrol'ün koruyucu özelliğinin belirlenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.