Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mesnevi'de rahmet kapısını kapatan hırs

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.