Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

FBE, Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Tezcan, Burak (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-15)
  Destek Vektör Makineleri (DVM) sınıflandırma amacıyla 90'lı yıllarda ortaya çıkan popülerliği gittikçe artan bir algoritmadır. DVM'lerin birçok farklı alanda başarılı olduğu gözlemlenmiştir ve bu başarı sınıflandırma ...
 • Karakoyun, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Verilerin kendi aralarındaki benzerlik ve farklılık durumlarına göre gruplandırılması işlemi kümeleme olarak adlandırılabilir. Kümeleme işleminden sonra aynı kümedeki verilerin benzerliklerinin, farklı kümelerdeki verilerin ...
 • Abdullahi, Abdullahi Hussein (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-02-09)
  Saldırı tespit sistemleri (IDS) yıllardır bilgisayar sistemlerine karşı problemli ya da zararlı faaliyetlerin tespitine yardımcı olmak için kullanıldı. Bu nedenle, birçok araştırmacı, saldırı tespit problemlerinin zorluklarıyla ...
 • Kamal, Lubna Luay Kamal (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05-07)
  Son zamanlarda araştırmacılar tarafından doğadan ilham alınan birçok meta-sezgisel algoritmalar geliştirilmektedir. Bu meta-sezgisel algoritmalardan birisi sürü zekasına dayalı ve popülasyon tabanlı olan Yarasa algoritmasıdır. ...
 • Qassab, Osamah Salim Ahmed (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-04-16)
  Günümüzde dünyadaki tüm ülkelerin ortak sorunu terör olayları ve onlara karşı alınan tedbirlerdir. Ülkeler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından karşılaşılan güvenlik tehditlerine karşı otomatik tanımlama ve erişim kontrol ...
 • Jalil, Zainab Abdullah Jalil (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-05-11)
  Yapay Sinir Ağları (YSA) biyolojik beyinin öğrenme ve bilgi saklama yeteneklerinin benzetilmeye çalışıldığı yapay zekâ tekniğidir. YSA'da bilgileri depolayan bağlantı ağırlıkları, nöronları paralel ve ardışık bir biçimde ...
 • Tunalı, Ürün (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-10-13)
  Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality - AR) gerçek dünyanın sanal nesnelerle zenginleştirilmesine dayanan bir teknolojidir. AR son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir. Mobil cihazların hayatımıza girmesinden beri; ...
 • Kıymaz, Yunus Emre (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-12)
  Tez çalışmamız Artırılmış Gerçekliğin elektronik pratiğine uygulanmasını içermektedir. Geliştirilen uygulama, tanılama tabanlı bir yapıya sahiptir. Uygulama pratik bir kullanıma sahip olan Lab-Volt temel elektronik eğitim ...
 • Seyfi, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-19)
  Sınav çizelgeleme problemi belirli sayıdaki sınavları zaman dilimlerine çeşitli esnek ve sert kısıtları göz önünde bulundurarak atama işlemidir. Bu işlem oldukça zaman alıcı, karmaşık ve zor bir görevdir ve NP zor problem ...
 • Al-Salihi, Mohammed Qays Jameel (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-11)
  Bu çalışmada, görüntü işleme metotları kullanılarak operatör olmaksızın yeni yapılmış bir kanalizasyon kanalının sağlamlık kontrolünü gerçekleştirebilen bir yöntem geliştirilmiştir. Çalışma, yaygın olarak kullanılan metal ...
 • Şahin, Özgür (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-12-01)
  Günümüzde artan kredi kartı kullanımına rağmen kâğıt para kullanımı hala geçerliliğini korumaktadır. Türk Lirasının kupürlerinde görme engelliler için Braille kabartmaları ve boyut farklılıkları mevcut olmasına rağmen ...
 • Baydarman, Mehmet Vacit (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-07-18)
  Kritik finansal sistemlerde iş süreçleri yönetimine (BPM: business process management) oldukça büyük önem verilmektedir. Müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak için iş süreçleri yönetimine büyük yatırımlar yapılmaktadır. ...
 • Yılmaz, Burak (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Matematikte ifadelerin sadelestirmesini birkaç amacı vardır. Sadelesmis ifadeleri anlamak ve yazmak daha kolaydır, aynı zamanda ifade ederken hata yapma sansı daha azdır. En önemlisi ise sadelestirilmis ifadeler genelde ...
 • Uyumaz, Sait Ali (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalısma lisans ve yüksek lisans egitim veren bir üniversitenin uzaktan egitim sisteminin Uml ile modellenmesi amacıyla yapılmıstır. Bu amaçla sistem aktörleri ve rolleri belirlenmistir. Yazılımın gereksinimleri ayrıntılı ...
 • Koçer, Havva Gül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-01-30)
  Yazılım geliştirme sürecinde tasarımın ne zaman ne kadar yapılacağı her zaman tartışma konusu olmuştur. Yazılım mühendisliği metodolojileri veya süreç güdümlü metodolojiler genellikle tasarımın kodlamadan önce ve ayrıntılı ...
 • Aygün, Onur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Konuşma ve konuşmacı tanıma günümüz bilgi teknolojilerinde özel ve ayrı bir yere sahiptir.. Konuşma tanıma ile metinlerin elektronik ortama aktarılması diğer yöntemlerden çok daha hızlı yapılmaktadır. Ayrıca konuşma tanıma ...
 • Tuğ, Emine (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-12-20)
  Hazırlanan bu tezde, öncelikle kısaca Genetik Algoritma yöntemi açıklanmıştır. Genetik Algoritma evrim sürecini modelleyen ve en iyi çözümü bulmayı hedefleyen bir makine öğrenmesi tekniğidir. Daha sonra veri madenciliğinden ...
 • Çağlar, Yalkın (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-03-03)
  Bu çalışmada, jeodezik verilerin organizasyonu için yapılması gerekenler incelenmiştir. Bu bağlamda, Jeodezik Bilgi Sisteminin (JBS) çözümlenmesinde yapılan anketlerle oluşan Veri Akış Diyagramları (VAD) örneklenmiştir. ...
 • Hacıbeyoğlu, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Takviyeli öğrenme yöntemleri, bağımsız etmenli sistemlere ve dinamik ortamlara uygulanabilir olduğundan son zamanlarda oldukça ilgi çekmiştir. Takviyeli öğrenme metotları içerisinde en popüler algoritmalardan biri Q ...
 • Aydilek, İbrahim Berkan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-07-25)
  Bu çalışma web sunucu ve uygulamalarını izleme, değerlendirme, sınıflama ve performans analizi tahmini amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan bazı istemci ve sunucularda işlemci, hafıza kullanım oranı, farklı web ...

Daha Fazla