Selcuk University Digital Archive Systems

Beyşehir Kazası Kurucaova Köyü'nde yaşanan 1909 ve 1932 yılı afetleri ve afet sonrasında yeniden yapılanma faaliyetleri

Show simple item record

dc.contributor.author Muşmal, Hüseyin
dc.date.accessioned 2018-07-31T10:16:12Z
dc.date.available 2018-07-31T10:16:12Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Muşmal, H. (2006). Beyşehir Kazası Kurucaova Köyü'nde yaşanan 1909 ve 1932 yılı afetleri ve afet sonrasında yeniden yapılanma faaliyetleri. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (16), 69-90. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11669
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/515 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada Konya Vilayeti Beyşehir Kazası'na bağlı Kurucaoua Köyü'nde XX. yüzyılın ilk yarısında uuku bulan olan sel ue yangın afetleri incelenmiştir. Söz konusu afetlerden ilki 1909 yılındaki sel hadisesidir. Set neticesinde köydeki eulerin büyük çoğunluğu sular altında kalmış, hayvanlar ue zahireler telef olmuştur. Afet sonrasında Çe§itli önlemler alınmış olmasına rağmen köy halkı uzun yıttar afetin etkileri altında kalmıştır. Köyde yaşanan ikinci felaket ise, 1932 yılındaki yangın hadisesidir. Söz konusu yangın, 1909 yılındaki sel felaketinden daha kötü sonuçlara yol açmıştır. Yangın neticesinde köyde bulunan 148 ev tamamen yandığından köylülerin evlerde bulunan €§yaları, nakit paraları, zahireleri, hayuanları, hayvanlara mahsus gıdaları, yiyecek, giyecek ve yakacak olarak hazırladıkları malzemeleri de telef olmuştur. 1932 yangını neticesinde büyük ölçüde yanan Kurucaoua Köyü'nün, eski yerinin yerle§ime uygun fiziki özelliklere sahip olmaması da göz önüne alınarak ye,ri değiştirilmiştir. Yeni yerle§imin kurulması sırasında bazı kriterler belirlenmiş; yeni konutların da afetlere dayanıklı yapılmasına gayret gösterilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract in this work, we haue studied the fire and the flood disasters in the Kurucaoua Village-Beyşehir in the Konya Proulnce in 1909 and in 1932. The flrst of the aforementioned dlsasters was the flood in 1909. This flood caused a great part of the uillage-residents to go under the water, the /iuestock and the cereals to be wast away. Desplte the fact that some precautlons were taken, the peasants continued to be affeded by the disaster for a long perlod. The next studied disaster in this work was the fire calamity in 1932. This fire brought about a greater disaster than the flood in 1909. 148 residences in the uillage were bumt down and the peasants property, cash, cereats, feed, food and equipments for heating were all wasted. After Kurucaoua uitlage was largely bumt down in 1932. Taking account of the unfauorable physical conditions of the former uillage, They had to change it's settlement place. Some new disaster criteria were designated and the new residence were built according to these principles tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Kurucaova tr_TR
dc.subject Afet tr_TR
dc.subject Sel tr_TR
dc.subject Yangın tr_TR
dc.subject Beyşehir tr_TR
dc.subject Flood tr_TR
dc.subject Fire tr_TR
dc.subject Beyşehir tr_TR
dc.subject Disaster tr_TR
dc.title Beyşehir Kazası Kurucaova Köyü'nde yaşanan 1909 ve 1932 yılı afetleri ve afet sonrasında yeniden yapılanma faaliyetleri tr_TR
dc.title.alternative Disasters and the reconstruction after the disasters in Kurucaova Village in Beyşehir in 1909 and in 1932 tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 69
dc.identifier.endpage 90


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account