Selcuk University Digital Archive Systems

Albert Camus'nün 'Düşüş' ve Tahsin Yücel'in 'Vatandaş' anlatıları üzerine mukayeseli bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Göğercin, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-07-31T10:19:08Z
dc.date.available 2018-07-31T10:19:08Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Göğercin, A. (2006). Albert Camus'nün 'Düşüş' ve Tahsin Yücel'in 'Vatandaş' anlatıları üzerine mukayeseli bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (16), 1-22. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11670
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/510 tr_TR
dc.description.abstract Bu ÇtJlışmada, benzer ekonomik, tarihsel ve toplumsal gelişmeler altında, eş zamanlı bir süreçte ortaya çıkmış olan Tahsin Yücel'in Vatandaş ile Albert Camus'nün Düşüş an/ahları arasındaki illşkl ele alınarak, insanlığın evrensel bel/e!JI aracıfığıyla yazarların kalemine yansıyan benzerlikler ve farklıfıklar, biçim ve içerik düzleminde araştırılmışhr. Bunun için öncelikle eserler ayn ayrı incefenmiş, daha sonra iki yapıt arasında ki benzerlik/er ve farklılık/ar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak, çalışma bir etki çalışması değildir; tek tar.aftı ya da karşılıktı bir etkilenme araştırmasına girişilmemiştir. Aynı dönemlerde dünyada gelişmekte ofan, il. Dünya Savaşı, açlık, yoksulluk, soykırım, insani sorumsuzluk/ar, askeri darbeler gibi benzer tarihse/ ve toplumsal o/ayfara şahitlik eden ue çalışmanın konusunu o/U§turan yapıtları hemen hemen aynı zamanlarda yayımlayan iki yaıarın, bir birey ve yazar olarak, yaşama ve dünyaya bakışlarındaki ortak noktalar tespit edilerek, iki farklı ulus ve küttür arasındaki kesişme ve ayrışma noktalan ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuçta, iki ayn ırka, kültüre ve dile sahip yazarlar, dünyada yaşanan benzeri olaylar ve kültürel aktarımlar sonucunda, özgün yapılarına rağmen, biçim ve içerik bakımından benzer yapıtlar ortaya koymuşlardır. Anlatılan birbirinden ayıran küçük farklıfıklar ise yapıtların özgünlüğünü ortaya çıkarmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract in this study our alm has been to dwe/1 on the interrelatfons of the two contemporary nouels of Tahsin Yücel and Albert Camus by the names of "Cltiıen" (Vatandaş) and "The Fal/" (La Chute) enacting in the course ofa perlod that covers the development of tdenttca/ concepts such as economy, history and society. We haue also scrutfnized the universal siml/arltles and the d/uergences of mankind that haue been ref/ected by the narratives of these authors in terms of stylistlcs and context. in this sense, pre/lmlnarlfy each achlevement being briefly examined one by one, the dlvergences and the slmllarltfes in between these two achievements have been sought to be put forth. However, the foca/ polnt of the study we haue carried out does not amount to an lnfluence study. Thus, our aim has not been to be in pursult of a unllateral or a mutual lnfluence. in other words, the common and confllcttng standpoints of the two dlscrete socletles and cultures Judg/ng /rom the two achievements of these contemporary authors that ref/ect the /amine, pouerty, genoclde, lrresponslbllittes, mllitary reuolutıons, World War II in their achieuements have been trled to be put forward. Al/ in al/, notwithstandlng thelr speciflc sty/es, the two authors having two dlscrete nationa/ities and cultures, yielded analogous achieuements as a resu/t of the simi/ar worldwide occurrences. As for the nuances that delineate the discrepancies separatfng the two achlevements, they vindicate the originality of the cases recounted lrı these achlevements. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Tahsin Yücel tr_TR
dc.subject Albert Camus tr_TR
dc.subject Vatandaş tr_TR
dc.subject Düşüş tr_TR
dc.subject Roman tr_TR
dc.subject Fransız edebiyatı tr_TR
dc.subject Türk edebiyatı tr_TR
dc.subject Citizen tr_TR
dc.subject The Fail tr_TR
dc.subject Novel tr_TR
dc.subject French literature tr_TR
dc.subject Turkish literature tr_TR
dc.title Albert Camus'nün 'Düşüş' ve Tahsin Yücel'in 'Vatandaş' anlatıları üzerine mukayeseli bir çalışma tr_TR
dc.title.alternative A comparative study of the achievements of Albert Camus and Tahsin Yucel by the names of "The fall" and "Citizen" tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 22


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account