FBE, Doktora, İstatistik Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Altındağ, İlkay (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-08-06)
  Yapısal Eşitlik Modeli, gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki nedensel ve karşılıklı ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan kapsamlı istatistiksel bir yaklaşımdır. Pek çok bilim alanında ...
 • Akdoğan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-09-20)
  Bu tez çalışmasında, Düzgün-geometrik ve Geometrik-sıfırdan budanmış poisson olmak üzere iki yeni kesikli dağılım önerilmiştir. Dağılımların özellikleri ve istatistiksel sonuç çıkarımı verilmiştir. Yine varolan kesikli ...
 • Yılmaz, Tarık (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-12-24)
  Son yıllarda ekonomik krizlerden doğan zararları önceden tespit edip en aza indirmek için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar finansal risk analizi konusunda yoğunluk kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek ...
 • Karaibrahimoğlu, Adnan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-08-12)
  Teknoloji ile birlikte yaşamın her alanında artan veri miktarı "veri ambarları" kavramını gündeme getirmiştir. Veri madenciliği, ortaya çıkan çok büyük veri kümelerinin oluşturduğu veri ambarlarının analiz edilerek yararlı ...
 • Başbozkurt, Hakan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-02-05)
  Mekânsal analiz yapılan istatistikî çalışmaya mekâna bağlı verileri dâhil eden istatistikî yöntemlerle ilgilidir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve istatistik alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda, ...
 • Ünal, Esra Aydın (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-03-05)
  Bir hastalıkta ölümün ortaya çıkması için birden fazla ölüm nedeni varsa bu nedenlerden hangisi ya da hangilerinin diğerlerine göre öne çıktığına ilişkin olasılıkların hesaplanmasında kompetitif riskler yaklaşımından ...
 • Asar, Yasin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-01-08)
  Binari lojistik regresyon modellerinde çoklu bağlantı problemi en çok olabilirlik tahmin edicisinin varyansını şişirmekte ve tahmin edicinin performansını düşürmektedir. Bu nedenle doğrusal modellerde çoklu bağlantı ...
 • Kahraman, Ümran Münire (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-09-04)
  Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)’in önerdiği yöntem kullanılmıştır. ...
 • Sezer, Demet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-12-03)
  Bu tez çalışmasında, iki bileşenli paralel ve seri sistemlerde bileşenlerin yaşam zamanı dağılımının üstel olduğu durum için stres-dayanıklılık güvenilirliğinin maskeli verilere dayalı tahmini ele alınmıştır. Seri sistemlerde ...

Daha Fazla