Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

A monogenic local gabor binary pattern for facial expression recognition

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.