Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Nevşehir bölgesi tüflerinin kazısında kollu galeri açma makinelerinin kullanılabilirliğinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.