Selcuk University Digital Archive Systems

Facebook’ta benlik sunumu ve toplumsal cinsiyet rolleri

Show simple item record

dc.contributor.author Uçar, Fatma
dc.date.accessioned 2018-08-13T11:14:36Z
dc.date.available 2018-08-13T11:14:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Uçar, F. (2015). Facebook’ta benlik sunumu ve toplumsal cinsiyet rolleri. Selçuk İletişim, 9, (1), 312-338. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-2942
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12020
dc.description URL: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000550 DOI: 10.18094/si.90317 tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, rapidly developing internet technologies appears as a new medium to examine self-presentation for gender roles. This paper discusses self-presentation on Facebook, a social networking site, in terms of gender roles. In this sense Facebook users’ profile and cover pictures were analyzed. Facebook profiles were determined by convenience sampling method and data were collected by content analysis method. In this context profile and cover pictures of 464 Facebook users’ were analyzed. Results show that in different age groups and marital status there are significant differences between genders with regards to features of profile and cover pictures tr_TR
dc.description.abstract Günümüzde hızla gelişen internet teknolojileri toplumsal cinsiyet rollerine yönelik sunumların incelenmesi için yeni bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, bir sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’ta benlik sunumunu toplumsal cinsiyet rolleri açısından ele almaktadır. Bu doğrultuda Facebook kullanıcılarının profil ve kapak resimleri incelenmiştir. Facebook profilleri uygun gelen örneklem yöntemi ile belirlenmiş olup veriler içerik analizi yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda 464 Facebook kullanıcısına ait profil ve kapak resimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları yaş ve medeni durum değişkenlerine göre cinsiyetler arasında profil ve kapak resmi özellikleri açısından anlamalı farklar olduğunu ortaya koymuştur tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Facebook tr_TR
dc.subject Gender tr_TR
dc.subject Self-presentation tr_TR
dc.subject Identity construction tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Toplumsal cinsiyet tr_TR
dc.subject Benlik sunumu tr_TR
dc.subject Kimlik inşası tr_TR
dc.subject İçerik analizi tr_TR
dc.subject Content analysis tr_TR
dc.title Facebook’ta benlik sunumu ve toplumsal cinsiyet rolleri tr_TR
dc.title.alternative Self-presentatıon and gender roles on Facebook tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 9
dc.identifier.startpage 312
dc.identifier.endpage 338


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account