Selcuk University Digital Archive Systems

Şeytanın Avukatı’ndan Başkanın Adamları’na: asimetrik iletişim ve spin döngüsünde gerçeklik üretimi

Show simple item record

dc.contributor.author Ustakara, Fuat
dc.contributor.author Aydemir, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-08-13T11:29:31Z
dc.date.available 2018-08-13T11:29:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ustakara, F., Aydemir, M. (2015). Şeytanın Avukatı’ndan Başkanın Adamları’na: asimetrik iletişim ve spin döngüsünde gerçeklik üretimi. Selçuk İletişim, 9, (1), 72-93. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-2942
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12027
dc.description URL: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000631 DOI: 10.18094/si.83426 tr_TR
dc.description.abstract Politikada ve ekonomi alanında gerçeklik üretimini stratejik iletişim çalışmalarıyla gerçekleştirme girişimleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllardan sonra sıklıkla gündeme gelmiştir. Stratejinin kazan-kaybet kurgusunda biçimlendiği asimetrik iletişim çalışmaları, etik kaygı güdülmeden gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının tehlikesini göstermektedir. Amerikan ve İngiliz siyasal iletişiminde spin etkisi, ikna çekiciliğinin örneklerini teşkil etmektedir. Bu çalışma, Hollywood üretimi beş filmde çeşitli metaforların kullanılması yoluyla asimetrik iletişim ve spin doctor girişimleriyle özdeşlik kurulmasına yönelmektedir. Göstergebilim metoduyla film çözümlemesi yapılarak asimetrik iletişim ve spin olguları üzerine odaklanılmaktadır. Çalışma kapsamında halkla ilişkiler retoriğinin sınırlarının doğru çizilmediğinde ve “gerçek olmayan gerçeklik üretiminin” stratejik iletişimde yer edindiğinde ortaya çıkan olumsuz sonuçlarının yansımaları gösterilmektedir tr_TR
dc.description.abstract The attempts about reality production with strategic communication works in politics and economy fields have acquired currency especially in US after 1980's years. Asymmetrical communication works which are formed with a win-lose situation indicate the danger position of public relations applications without any ethical concerns. Spin effect in American and English political communication are the samples of persuasive appeal. The paper tends to identify with asymmetrical communication and spin doc initiatives by creating various metaphors in the context of five movies of Hollywood production. It focuses on the phenomenon of asymmetric communication and spin with a semiotic analysis. We demonstrate the reflections of negative results while you do not determine public relations rhetoric in an ethical way or you take “unreal reality production” in strategic communication within the scope of the study tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Asimetrik iletişim tr_TR
dc.subject Spin tr_TR
dc.subject Gerçeklik üretimi tr_TR
dc.subject Göstergebilim tr_TR
dc.subject Reality production tr_TR
dc.subject Semiology tr_TR
dc.subject Asymmetric communication tr_TR
dc.title Şeytanın Avukatı’ndan Başkanın Adamları’na: asimetrik iletişim ve spin döngüsünde gerçeklik üretimi tr_TR
dc.title.alternative From Devil's Advocate to Wag the Dog: the reality production of asymmetric communıcation and spin cycle tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 9
dc.identifier.startpage 72
dc.identifier.endpage 93


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account