Selcuk University Digital Archive Systems

Golf turistlerinin seyahat güdülerine ve bilgi kaynaklarına dayalı iletişim stratejileri: Belek uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Oyman, Mine
dc.contributor.author Yılmaz, Hakan
dc.date.accessioned 2018-08-14T08:13:23Z
dc.date.available 2018-08-14T08:13:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Oyman, M., Yılmaz, H. (2013). Golf turistlerinin seyahat güdülerine ve bilgi kaynaklarına dayalı iletişim stratejileri: Belek uygulaması. Selçuk İletişim, 7, (4), 94-107. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12089
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000028 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı golf turistlerinin seyahat güdülerine ve gidecekleri destinasyonu seçerken kullandıkları bilgi kaynaklarına dayalı iletişim stratejileri önermektir. Araştırma, Türkiye’yi golf turizm pazarında temsil eden Belek destinasyonunu ziyaret eden 1250 golf turistine uygulanmıştır. Toplam 900 adet kullanılabilir soru formu elde edilmiştir.Çalışmanın bulguları golf turistlerinin golf odaklı ve sosyo-kültürel olmak üzere iki önemli seyahat güdüsüne sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte golf turistlerinin gidecekleri golf destinasyonunu belirlerken kullandıkları bilgi kaynaklarının başında sırasıyla televizyon, golf hakkındaki fuar ve organizasyonlar ile internet gelmektedir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara dayalı öneriler sunulmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to determine and suggest communication strategies towards golf tourists based on their travel motivation and information source employed in destination selection. The research was conducted with 1250 golf tourists visiting Belek, which is the premiere golf destination in Turkey. A total of 900 questionnaires were returned. Findings of this study indicate that golf tourist have two primary travel motivations, namely golf oriented and sociocultural motivations. The findings also indicate that the main information sources employed by golf tourists in destination selection, in order of importance; TV, fairs and organizations about golfing and the internet. Finally, communication strategy suggestions are presented based on the findings. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Bilgi kaynakları tr_TR
dc.subject Seyahat güdüleri tr_TR
dc.subject Golf turizmi tr_TR
dc.subject Belek tr_TR
dc.subject Information sources tr_TR
dc.subject Travel motivation tr_TR
dc.subject Golf tourism tr_TR
dc.title Golf turistlerinin seyahat güdülerine ve bilgi kaynaklarına dayalı iletişim stratejileri: Belek uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Communication strategies based on golf tourists’ travel motivation and information sources: case of Belek tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 7
dc.identifier.startpage 94
dc.identifier.endpage 107


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account