Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Laminer boru akışında hız dağılımının geçici rejim birleşik ısı transferine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.