SBE, Yüksek Lisans, Tarih Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Arslan, Pervin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-09)
  Türkiye ile Yunanistan'ın Batı Bloğu ile bütünleşme süreci 1950'li yılların başlarına kadar ikili ilişkilerine olumlu yansırken, 1950'lerin ortalarında patlak veren Kıbrıs krizi ile birlikte ilişkilerde yeni bir döneme ...
 • Coşkun, Sevil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Horasan ve Kuzey Hindistan'ı içine alarak döneminin en güçlü devleti haline gelen Gazneliler, Selçuklu Türkmenlerinin yurt arayışı ile elinde bulundurduğu gücünü Tuğrul ve Çağrı Beylere kaptırmıştır. Tuğrul ve Çağrı Beylerin ...
 • Ellik, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-30)
  Türk-İslâm devletlerinden birisi olan ve XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra İslâm dünyasının en büyük siyasi gücü haline gelen Büyük Selçuklu Devleti, hem Türk hem de İslâm tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu devleti ...
 • Işık, Özlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-05)
  Bu çalışmada 1838-45 tarihli Ereğli nüfus defterleri incelenmiş, XIX yüzyılın ortalarında Ereğli kazasına bağlı köylerin demografik yapısı üzerinde durulmuştur. Kayıtlara göre 1838-45 yılları arasında Ereğli kazasına bağlı ...
 • Çil, Hikmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-16)
  Osmanlı Devlet'i fetihlerle sınırlarını genişletmiş; hem geniş bir zaman diliminde hüküm sürmüş hem de büyük bir devlet olmuştur. Bu da haliyle, basit bir kurumsal yapıya işaret etmez. Tek başına uzun bir süre varlığını ...
 • Gülgönül, Ebubekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-13)
  Osmanlı vergi sisteminde farklı bir yeri olan Atçekenlik sistemi içerisinde yer alan Esbkeşan mukataasının 1831 nüfus sayımında elde edilen verilerin incelenmesi ve analizi esasına dayandırılan bu çalışma, birkaç yönüyle ...
 • Karatekir, Eray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-18)
  İnsanlar eski dönemlerden beri yaşamın bir gereği olarak bir veya birkaç liderin öncülüğünde birleşip, kimi zaman küçük kabileler kimi zaman ise dünya çapında uygarlıklar meydana getirmişlerdir. Hint-Avrupa kökenli bir ...
 • Hasangarayev, Tural (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07-28)
  Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti zamanı 1919 yılında kurulan Komünist gazetesi Azerbaycan solcularının en önemli gazetesi olmuştur. Azerbaycanda Sovyet iktidarı kurulduktan sonra bu gazete yeni sovyet cumhuriyyetinin resmi ...
 • Atila, Nermin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-05)
  M.Ö. II. bin yılda Anadolu'da, Boğazköy - Hattuša merkezli kurulan Hitit Devleti buradan Anadolu'ya yayılmıştır. Hititlerin hem dini hem de siyasi başkenti olan Boğazköy- Hattuša imparatorluğun sonuna kadar başkent olma ...
 • Özden, Mustafa Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-05-07)
  Bu çalışmanın amacı, 1844-1845 (H.1260-1261) yıllarında Anamur kazasının sosyal, iktisadî ve malî yapısını ortaya koymaktır.1844 yılında Anamur kazası, Karaman eyaleti İç-il sancağına bağlı bir kazadır.Osmanlı Devleti ...
 • Tutar, Ayşe Yürekli (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-02)
  Sicil, Osmanlı Devleti'nin son yıllarına kadar devam eden şer'î mahkemelerde, kadı ya da nâibi tarafından tutulan kayıtların toplandığı defterlerdir. Bu defterlere "Şer'iye Sicilleri veya Kadı Defterleri" de denilmektedir ...
 • Mertek, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02-23)
  Anadolu da Neolitik dönemden başlayıp düzenli bir yerleşim olmuştur. Bu yerleşimler genelde su kenarlarının olduğu ve verimli toprakların olduğu ovalarda olmuştur. Dönemin önemli yerleşim yerlerinden olan Konya Ovası'ndaki ...
 • Acar, Gülsün (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Türkiye'de Eskiçağ Tarihinin serüveni yerellik ve evrensellik arasında sıkışmış bir alan olarak yerini almış ve bu yerini korumaktadır. Eskiçağ biliminin ve arkeolojinin mecz edilebilme süreci aşılamadığı gibi, bu alandaki ...
 • Iadigarov, Emin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Sunulan bu Yüksek Lisans tezinin konusu Türkiye için her zaman stratejik önemini koruyan doğu komşumuz Güney Kafkasya'nın tarihinde dikkati çeken 1917–1918 yılları Güney Kafkasya Federasyonu dönemini kapsamaktadır. Güney ...
 • Odabaş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-02-17)
  İslam dini ile insanları tanıştırmak adına Cihad ve Gaza ruhu ile hareket eden Müslümanlar kısa sürede Arap Yarımadası, Bizans Hudutları, İran, Şam, Mısır, Kuzey Afrika ve İspanya'da siyasi hâkimiyet kurmuşlar, Akdeniz ...
 • Saka, Abdulkerim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-27)
  Türkiye'de cumhuriyetin ilanının ardından iki defa denenmiş olan çok partili parlamento yapısı, ancak 1945 yılının ikinci yarısında yeni partilerin kurulmaya başlaması sonucu başarıya ulaşmıştır. Kısa süre içerisinde 1946 ...
 • Bulut, Esra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-24)
  Tez, başlangıcından Roma egemenliğine kadar Nevşehir ili ve çevresinde bulunan höyüklerdeki buluntular doğrultusunda, tarihsel süreç içinde bölgede var olan kültürleri kronolojik bir sıra içinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. ...
 • Mertcan, Halil İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-02)
  Millî Mücadelenin şark cephesindeki yayın organı olarak vücut bulan Varlık Gazetesi; ismi, hedefleri, hedeflerine ulaşma yolundaki gayretleri, metotları ve elde ettiği neticeleri ile bir gazeteden beklenilen şeyin çok ...
 • Çelik, Aysel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-12-18)
  19. yüzyıl Osmanlı Devleti için hemen hemen her alanda yeniliklerin yapıldığı bir yüzyıl olmuştur. Bu doğrultuda 1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve ocakta kayıtlı olan askerlerin dağıtılmasıyla yeni bir ordu ...
 • Karacaoğlu, Mevlüt Faruk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Osmanlı Devleti'nde kadıların verdiği hükümlerle, devlet merkezinden gelen fermânlar, berâtlar, buyruldular ve diğer hüküm çeşitlerinin yazıldığı defterlere şer'iye sicili denir. Çalışma konusu olarak seçtiğimiz 59 Numaralı ...

Daha Fazla