Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye’de çapraz medya sahipliği: medya ekonomisine olumsuz etkileri ve bu etkilerin önlenmesine yönelik öneriler

Show simple item record

dc.contributor.author Kuyucu, Mihalis
dc.date.accessioned 2018-09-12T07:38:30Z
dc.date.available 2018-09-12T07:38:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kuyucu, M. (2013). Türkiye’de çapraz medya sahipliği: medya ekonomisine olumsuz etkileri ve bu etkilerin önlenmesine yönelik öneriler. Selçuk İletişim, 8, (1), 144-163. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12479
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000013 tr_TR
dc.description.abstract Türk medyasının son otuz yılında basın sektörüne yönelik yatırımlar çeşitlilik göstermiştir ve basın işletmelerinin patronaj yapısını değiştirmiştir. 12 Eylül 1980’den önce çıkartılan ve Türk ekonomisinin yapısında radikal bir değişiklik yaratan 24 Ocak 1980 kararları Türk basınında holdingleşme sürecini başlatmıştır. Medya işletmeleri bu süreçten sonra iş adamlarının ilgisini çekmiş ve iş adamları medya piyasasına yatırımlar yapmıştır. İş adamlarının medya endüstrisine ilgi duyması ile beraber önce doksanlı yıllarda basın işletmeleri yerini medya holdinglerine bırakmış daha sonra medya işletmeleri dikey ve yatay yönde genişlemiştir ve Türk medyasında çapraz medya sahipliği artmıştır. Bu çalışmada Türk medyasının son otuz yılında yaşanan çapraz medya sahipliği konusu derinlemesine incelenmiş ve çapraz medya sahipliğinin Türk medya ekonomisine olan olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur.Türk medyasında çapraz medya sahipliğinin gelişmesi sonucunda sektör bu yönde büyüme gösteren az sayıda medya holdinginin kontrolüne geçmiştir. Medyanın holdingleşme sürecinde Türk endüstrisinde faaliyet gösteren medya gruplarının pazar payları araştırılmış ve CR (concentration ratio) ve HHI (Herfindahl- Hirschman Index) yoğunlaşma oranları hesaplanmıştır. Medyadaki yoğunlaşma oranları hesaplanmış ve otuz yılda medya endüstrisinin yaşadığı değişim üzerinde analiz yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda çapraz medya sahipliğinin önüne geçilmesi için yapılacak yasa tasarılarına referans olması açısından öneriler sunulmuş ve medyanın bağımsızlığını kazanması için medya sahiplik yasalarının yeniden düzenlenmesi gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In the last thirty years there have been many investments on the Turkish media industry which had effected the ownership status.The economic decisions that were taken before the 12 September case on the 24th of January 1980 had started the conglomerate period of Turkish media industry. After that period media had attracted the attention of the businessman, and many businessman out of the media industry have started to make investments on media. As a result of the new investments of the businessman to media industry, the industry started to grow vertical and horizontal and that growth of media companies had created the cross ownerships on media. In this article we research the cross media ownership position in the Turkish media industry for the last 30 years and tried to mention the negative results of this ownership position in the media industry.The media industry has been under the control of some big media companies who has cross ownership.On that study there has been made a calculation of the CR and HHI concentration rates for the media industry and made a discussion on how did these ownership change effect the media industry in thirty years. The cross media ownership which had increased the concentration on the Turkish media industry and this had create many entry barriers for the market. At the end of this article there is an underline that there must be prepared some new laws and bring some limitations to media ownership structure for the future of media industry. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Basın işletmeciliği tr_TR
dc.subject Yoğunlaşma oranları tr_TR
dc.subject Medya araştırmaları tr_TR
dc.subject Medya ekonomisi tr_TR
dc.subject Tekelleşme tr_TR
dc.subject Media management tr_TR
dc.subject Concentration rates tr_TR
dc.subject Media research tr_TR
dc.subject Media economics tr_TR
dc.subject Monopolization tr_TR
dc.title Türkiye’de çapraz medya sahipliği: medya ekonomisine olumsuz etkileri ve bu etkilerin önlenmesine yönelik öneriler tr_TR
dc.title.alternative Cross media ownership in Turkish media industry: the negative effects to Turkish media industry and suggestions to avoid them tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.startpage 144
dc.identifier.endpage 163


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account