Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Balcı, Şükrü
dc.contributor.author Gülnar, Birol
dc.date.accessioned 2018-09-13T10:00:37Z
dc.date.available 2018-09-13T10:00:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Balcı, Ş., Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, 6, (1), 5-22. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12520
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000125 tr_TR
dc.description.abstract İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak hayatımıza giren internet; insanların ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye ulaşmalarına, eğlenceli ve hoşça vakit geçirmelerine ve sevdikleriyle eş zamanlı iletişimde bulunabilmelerine imkân tanıyan bir kitle iletişim aracıdır. Ancak internetin getirdiği bu kolaylıkların yanında çok sık kullanımdan kaynaklanan bir takım sorunlara da yol açtığı bir gerçektir. Söz konusu sorunların başında hiç kuşkusuz internet bağımlılığı gelmektedir. Bu çalışmada da üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı araştırılmıştır. Selçuk Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren 953 öğrenciden elde edilen verilere göre, katılımcıların yüzde 23.2’si internet bağımlılığı belirtisi göstermektedir. İnternet bağımlılığı üzerinde demografik değişkenlerin (cinsiyet ve aylık harcama miktarı) ayırt edici bir etkisi bulunmamaktadır. İnternet bağımlılarını, bağımlı olmayanlardan ayıran en güçlü iki değişken ise sırasıyla internet kullanım süresi ve internete duyulan güvendir. Açık bir ifadeyle internet bağımlıları daha uzun süre internet kullanmakta ve internete daha fazla güven duymaktadırlar. tr_TR
dc.description.abstract The Internet entered our lives as a development of the communication technologies and as such it enables us to reach all information that we need, further it enables us to have a fun and entertaining time and to communicate synchronously with our beloved ones. However, alongside these conveniences, there are some problems that arise from the overuse of the Internet. Without doubt, first of all is there the addiction to the Internet. This study has explored Internet addiction among university students. Data obtained from 953 students of the Selcuk University indicated that 23.2 % of participants showed symptoms of Internet addiction. Demographic variables of gender and monthly spending have not been found as effective on differentiating Internet addiction. The two strongest variables differentiating Internet addicts from non-addicts have been found as the Internet usage time and the felt confidence to the Internet. It has been shown that Internet addicts clearly spent more time online and felt more confidence to the Internet. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject İnternet tr_TR
dc.subject Internet tr_TR
dc.subject İnternet bağımlılığı tr_TR
dc.subject Internet addiction tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.title Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili tr_TR
dc.title.alternative Internet addiction among university students and the profile of internet addicts tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 5
dc.identifier.endpage 22


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster