Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Televizyon reklâmlarının çocuk tüketiciler üzerine görsel etkilerinin bir incelemesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.