Selcuk University Digital Archive Systems

Abdülbâki Gölpınarlı hayatı, eserleri ve Mevlâna algısı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demirci, Mustafa
dc.contributor.author Tatlı, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-09-25T08:27:13Z
dc.date.available 2018-09-25T08:27:13Z
dc.date.issued 2018-05-10
dc.identifier.citation Tatlı, M. (2018). Abdülbâki Gölpınarlı hayatı, eserleri ve Mevlâna algısı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12654
dc.description.abstract “Abdülbâki Gölpınarlı Hayatı Eserleri ve Mevlânâ Algısı” isimli tez çalışmasında Abdülbâki Gölpınarlı’nın hayatı hakkında yazılan akademik çalışmalar ve onu tanıyanlar tarafından kaleme alınan eserler incelenmiştir. Abdülbâki Gölpınarlı’nın hayatı hakkında bilgiler verildikten sonra din ve tasavvuf anlayışı hakkındaki fikirleri ve düşüncelerine yer verilmiştir. Abdülbâki Gölpınarlı’nın eserleri zikredilmiş ve Mevlânâ ve Mevlevîlik ile ilgili olanlarla içerikleri hakkında bilgiler aktarılmıştır. Daha sonra Mevlânâ’nın hayatı, düşünceleri, fikirleri, Mevlevîlik tarikatı, hakkında bilgi verilmiştir. Mevlevîliğin diğer dinler ve tarikatlarla ilişkileri ve birbirlerinden etkilenmelerini üzerinde durulmuştur. Mevlevîlik adap ve erkânı ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Bu bilgiler verilirken verilen bu umumî bilgilere Abdülbâki Gölpınarlı’nın farklı yaklaşımları, farklı yorumları varsa bunlar diğer araştırmacıların verdikleri bilgilerle karşılaştırılarak teze alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Abdülbaki Gölpınarlı's academic studies about the life of Abdülbaki Gölpınarlı and the works taken by those who knew him were examined in the thesis study titled "Abdülbaki Gölpınar Life Works and Mevlâna Perception”. After the information about Abdülbaki Gölpınarlı's life was given, his ideas and about the understanding of religion and mysticism were given. The works of Abdülbaki Gölpınarlı were mentioned and information about their contents was conveyed to those related to Rumi and Mevlevi. Later, the information on Mevlana's life, thoughts, ideas, and Mevlevi order were given. Relations of Mevlevi with other religions and sects and their influences on each other are emphasized. The information about the Mevlevi manners and the High officials of the Mevlevi was transmitted. Abdülbaki Gölpınarlı's different approaches to this general information given when this information was given were taken into consideration by comparing them with the information given by the other researchers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tr_TR
dc.subject Abdülbâki Gölpınarlı tr_TR
dc.subject Biyografi tr_TR
dc.subject Biography tr_TR
dc.title Abdülbâki Gölpınarlı hayatı, eserleri ve Mevlâna algısı tr_TR
dc.title.alternative Abdulbaki Gölpınarlı's life, works and Mevlâna perception tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account