Show simple item record

dc.contributor.author Güz, Nurettin
dc.date.accessioned 2018-10-11T08:16:07Z
dc.date.available 2018-10-11T08:16:07Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Güz, N. (2000). Osmanlı basını. Selçuk İletişim, 1, (3), 40-57. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12934
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000404 tr_TR
dc.description.abstract Osmanlı Devleti'nde basın organları Avrupa'dan yaklaşık iki asırlık bir gecikmeyle kurulmuştur. İlk gazeteleri Fransız Elçiliği çıkarmış, bunu yabancı dillerde çıkan diğer gazeteler takip etmiştir. Türkçe ilk gazeteler doğrudan dev-let yöneticileri veya onların destekleriyle yayınlanmıştır. Türk Basınının modern anlamda kuruluşu 1860'h yıllardan sonra olmuştur. Tanzimat'ın yetiştirdiği genç nesil çıkardığı gazetelerle yönetime muhalefet etmiş ve bu hareket daha sonra Genç Osmanlılar adını almıştır. Gazete mücadelenin bir aracı konumuna gelmiş, sadece yurt içinde değil yurt dışında da yönetime muhalefet eden gazeteler çıkarılmıştır. Yönetimin basın üzerindeki baskısı özellikle Sultan II. Abdülhamit'in istibdatı ile iyice artmış ve ülke içerisinde basın organlarının büyük bölümü kapanmıştır. 2. Meşruti-yet'in ilanı basını gerekli özgürlük ortamını tanımış ise de bu uzun sürmemiş, ittihatçıların iktidarı ele almalarından sonra yeniden baskıcı bir döneme girilmiştir. Daha sonra gelen savaş yılları Osmanlı'nın yıkılışına kadar sürmüş, bu dönem basını olumsuz şekilde etkilemiş ve gelişmesini engellemiştir. tr_TR
dc.description.abstract The press was built two century late from Europe in Ottoman State. First newspapers was pub-lished from France Embassy and after that other new newspapers printed in another foreigner language. In early time Turkish newspapers was published by state managers or supported by state manager. Modern Turkish press was built after 1860's. The youngs who grow up in period of Tanzimat (1839 reforms) opposed state management by newspapers that opposing movement was named Young Ottomans. The press that was published not only in the country but also out of country, was an element offighting. Effect of administration increased on press especially peri-od of Sultan II Abdülhamit and a lot of newspapers and magazines prohobited by goverment. It was declared to be freedom for press by constitutional goverment but after a little time İtti-hatçılar (Unions) obtained goverment and freedom of press was lost. The war's years went on until Ottoman State destroyed, the press was damaged and not developed in the period of warn's years. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Basın tr_TR
dc.subject Press tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Ottoman Empire tr_TR
dc.title Osmanlı basını tr_TR
dc.title.alternative Ottoman press tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 40
dc.identifier.endpage 57


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account