Selcuk University Digital Archive Systems

Cumhuriyetin ilanına basının bakışı

Show simple item record

dc.contributor.author Güz, Nurettin
dc.date.accessioned 2018-10-11T13:05:10Z
dc.date.available 2018-10-11T13:05:10Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Güz, N. (1999). Cumhuriyetin ilanına basının bakışı. Selçuk İletişim, 1, (1), 3-12. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12958
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000372 tr_TR
dc.description.abstract Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu aşamasında yapılan reformlardan en önemlisini Cumhuriyetin ilanı oluşturur. 1922 yılı sonbaharında haber, eleştiri ve yorumlarını iç politikaya yönlendiren basın organları Lozan Barışı döneminde yaptığı gibi Cumhuriyet öncesinde de Ankara Hükümetini eleştirmiştir. 4 Ekim 1923 tarihine kadar İstanbul işgal altında olduğu için basının eleştirileri konusunda Hükümetin bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. İlandan önce basın genel olarak Cumhuriyetin ilan edilmesinden yana bir tavır ortaya konar. Ancak basında tartışılırken önceden haber verilmeden ani bir kararla Cumhuriyetin ilan edilmesi muhalif basının tepkilerine sebep olur. Bunun sonucunda Mustafa Kemal başta olmak üzere hükümete ağır eleştiriler yapılır. 3 Mart 1924'te kaldırılacak olan Hilafet'le ilgili tartışmaların da eklenmesi ile birlikte hükümetin teklifi ile İstanbul İstiklal Mahkemesi kurulur. İstanbul basınına gözdağı vermeyi amaçlayan Mahkeme, İngiltere'den Başbakana gönderilen bir mektubu yayınlamaları sebebiyle bazı muhalif gazetecileri yargılar, ancak ceza vermez. Mustafa Kemal'in de isteği ile basınla yönetim arasında tekrar iyi bir diyalog ortamı kurularak daha sonraki reformlar için ılımlı bir hava oluşturulur. tr_TR
dc.description.abstract One of the most important reform which has been ınade in foundation stage of Republic of Turkey State is the declaretion of Republic. Press associations which has turned their critics and comınents to internal policy has also criticized the Goverment of Ankara as they do this in the term of Lausanne Reconcilation. The Goverment hasn't got sanction force on the critics of press due to the fact that Istanbul was ender nıilitaıy occupation up to 4 th October 1923. Before declaring Republic the press generally expose an attitude that support the declaretion of Republic. But while it is discussed by the press, declaretion of Republic by a sudden decision without notifring it, causes the reactions of opposite press. Owing to this event heavy critics are made towards first Mustafa Kemal and then the Goverment. With the addition of debates about Caliphate that would be removed at 3 rd March 1924 İstanbul İstiklar Court is established by suggestion of Goverment. The court which has aimed to intimidate the press of Istanbul judges some opposite journalist because of publishing a letter which has been sent from England to prime minister, but it doesn't pay a fine to them. By establishing a good dialogue situation between the press and goverment again with the desire of Mustafa Kemal, a optimistic situation has been established for reforms that will be done later. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Türk basını tr_TR
dc.subject Cumhuriyet tr_TR
dc.subject Hilafet tr_TR
dc.subject İstanbul İstiklal Mahkemesi tr_TR
dc.subject Turkish press tr_TR
dc.subject Republic tr_TR
dc.subject Caliphate tr_TR
dc.subject Istanbul Istiklal Court tr_TR
dc.title Cumhuriyetin ilanına basının bakışı tr_TR
dc.title.alternative The press view to declaring republic tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 3
dc.identifier.endpage 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account