Selcuk University Digital Archive Systems

Mesaj stratejilerinin planlanmasında siyasal tutum ve motivasyon ölçümlerinin önemi

Show simple item record

dc.contributor.author Kalender, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-10-12T05:45:04Z
dc.date.available 2018-10-12T05:45:04Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Kalender, A. (1999). Mesaj stratejilerinin planlanmasında siyasal tutum ve motivasyon ölçümlerinin önemi. Selçuk İletişim, 1, (1), 91-98. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12967
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000380 tr_TR
dc.description.abstract Siyasal davranışın tahlil edilmesi ve partilerin uygun mesaj stratejileri üretebilmesi için, siyasal tutum ve siyasal motivasyon kavramlarının iyi incelenmesi gerekmektedir, özellikle siyasal partiler, amaçlarına ulaşabilmek için insanların siyasal tutumlarını, değer ve beklentilerini iyi bilmeli, onları motive edebilecek faktörleri ortaya çıkarmalıdır. Bilimsel kamuoyu araştırmaları verilerine dayanılarak planlanan mesaj stratejileri, kampanyaların başarı şansını olumlu olarak etkileyebilecektir. îşte bu çalışmada, başarılı mesaj stratejilerinin temel alabileceği siyasal tutum ve siyasal motivasyon konusu ele alınmakta ve kamuoyu araştırmalarıyla nasıl ölçülebileceği tartışılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The concepts of political attitude and political nıotivation must be well examined to be able to analize the political behaviour and establish appropriate ıııessage strategies. Especially the political parties must know the people's political attitudes, values, and expectations well to be able to reach their goals and must be reveal the factors that could motivate thenı. Message strategies which was planned based on scientific research data would inihıence the campaigns success rate positively. Here in Mis study the subject of political attitude and motiva-tion on which succesfull ınessage strategies can depend, has heen stııdied, and the question of how thev could be mesaııred has been discussed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Kamuoyu araştırmaları tr_TR
dc.subject Siyasal tutum tr_TR
dc.subject Siyasal motivasyon tr_TR
dc.subject Mesaj stratejileri tr_TR
dc.subject Public opinion polls tr_TR
dc.subject Political attitude tr_TR
dc.subject Political motivation tr_TR
dc.subject Message strategies tr_TR
dc.title Mesaj stratejilerinin planlanmasında siyasal tutum ve motivasyon ölçümlerinin önemi tr_TR
dc.title.alternative The importance of political attitude and motivation measurings on planning message strategies tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 91
dc.identifier.endpage 98


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account