Selcuk University Digital Archive Systems

Edward L. Thorndike : çağrışımcılık tarihi kökeni

Show simple item record

dc.contributor.author Özodaşık, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-10-12T05:51:04Z
dc.date.available 2018-10-12T05:51:04Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Özodaşık, M. (1999). Edward L. Thorndike : çağrışımcılık tarihi kökeni. Selçuk İletişim, 1, (1), 99-107. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12968
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000381 tr_TR
dc.description.abstract Çağrışımcılığın, Aristotelin benzerlik ve farklılık kanunu, zamanda ve mekanda birlik kanunu olan çağrışım kanunlarından itibaren uzun bir tarihi vardır. Modern zamanda yaşamış İngiliz çağrışımcıları teorilerini çoğunlukla "zamanda birlik" üzerine kurmuşlardır. Ondokuzuncu asrın psikolojisinde çağrışım önde gelen fikir akımı idi. Herbart'ın (metaphysico) matematiksel psikoloji sistemi çağrışımcılık ile yaygınlaştı. 1885 tarihinde Ebbinghaus tarafından ilk gerçek deneme olarak yapılan hafıza incelemesi çağrışımcılık üzerine bina edilmiştir. Hatta, Freud'un teorisi bile çağrışımcılık içerisinde kökleşmiş faraziyeler üzerine kurulmuştur. Edward Lee Thorndike kendi araştırması için Bain'in fikirlerini başlangıç noktası olarak kabul etmiştir. Thorndike, bu fikirleri teste tabi tutarak fonksiyonalizm ve çağrışımcılıktan ibaret olgunlaşmış bir psikoloji teorisi geliştirdi. tr_TR
dc.description.abstract Associationism has a long history, starting with the Aristotelian laws of association, the laws of similarity, difference, contiguity in time, and contiguity in space. The English associationists in modern times based their theory mainly on contiguity in time. Associationism was the leading idea in the psychology of the nineteenth centuıy. Herbart's meta-physico-mathenıatical system of psychology was permeated with associationism. The first truly experimental study of memory by Ebbinghaus in 1885 was based on associationism. Even Freud's theory is based on assumptions rooted in associationism. Edward Lee Thorndike accepted Bain's ideas as a starting point for his own research. thorndike put these ideas to a test and developed a fullfledged psychological theory which combines func-tionalism with associationism. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Edward Lee Thorndike tr_TR
dc.subject Çağrışımcılık tr_TR
dc.subject Connectionism tr_TR
dc.title Edward L. Thorndike : çağrışımcılık tarihi kökeni tr_TR
dc.title.alternative Edward L. Thorndike : connectionism historical roots tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 99
dc.identifier.endpage 107


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account