Selcuk University Digital Archive Systems

Davranışların nedenlerini algılama: yükleme kuramları

Show simple item record

dc.contributor.author Koçak, Abdullah
dc.date.accessioned 2018-10-12T05:56:40Z
dc.date.available 2018-10-12T05:56:40Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Koçak, A. (1999). Davranışların nedenlerini algılama: yükleme kuramları. Selçuk İletişim, 1, (1), 108-120. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12969
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000382 tr_TR
dc.description.abstract Günlük yaşamımızda sürekli diğer insanlarla etkileşim içindeyiz. Diğer insanların davranışlarına, tavırlarına ve giyiniş tarzlarına özellikle dikkat ederiz. Bu izlenimlerimize göre de diğer insanlar hakkında yüklemeler yaparız. İnsanlar niye böyle davranıyor? Bu insanların isteklerini ya da korkularını nasıl bilebiliyorsunuz? Karşımızdaki insan hakkındaki düşüncelerimiz ne zaman doğru ve ne zaman yanlıştır. Bu gibi soruları yükleme kuramı yanıtlamaya çalışır. Çünkü insanlar günlük yaşamlarında yalnızca diğer insanların davranışlarını gözlemlemekle kalmaz, aynı zamanda bu davranışı anlamaya ve bu davranışın gelecekte tekrar edip etmeyeceğini tahmin etmeye çalışır. Bu çalışma yükleme sürecini açıklamaya çalışan üç ana kuramı ele almaktadır. Öncelikle yükleme süreci aşamalarıyla birlikte ortaya konduktan sonra, ilk olarak Heider'in yükleme kuramı belirtilmiştir. Daha sonra Jones ve Davis'in Kuramı, en son olarak ta KeHey'in yükleme kuramı ana batlarıyla anlatılmıştır. Bu kuramların genel olarak bir karşılaştırılması yapıldıktan sonra yüklemenin kişilerarası ve sosyal sonuçları çalışmada yer almıştır. tr_TR
dc.description.abstract In our evelyday lives we are always internet with other persons and we are not dispassionate observers of humaıı behavior watching without evaluati on. Why do people act the way they do? How do their desires and fears become known to us? When are our opinions of others correct, and when are they likely to be mistaken? These are questions which attribution theory try to ans-wer. We are not content merely to observe the behavior of others; we also want to understand it. Specially, we need to explain actions that occur, and we need to be able to predict when they are recur in the future. This study deals with three main theories that try to explain attributional process. These teories are Heider's theory, Jones and Davis's theory and Kelley's theory. All these teheories compared and interpersonal and social consequencies of attribution takes place in study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Yükleme tr_TR
dc.subject Davranış tr_TR
dc.subject Kişisel özelliğe dayalı yükleme tr_TR
dc.subject Attribution tr_TR
dc.subject Behavior tr_TR
dc.subject Dispositional attribution tr_TR
dc.title Davranışların nedenlerini algılama: yükleme kuramları tr_TR
dc.title.alternative Perceiving the causes of behavior: attribution theories tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 108
dc.identifier.endpage 120


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account